Népdalgyűjtő pályázatot hirdet a Georgikon Alapítvány és a Falu Kútja Egyesület

Nincs hozzászólás

A kiírás általános alapelvei

A népdalgyűjtő pályázat elsődleges célkitűzése egy olyan györgyfalvi népdalgyűjtemény létrehozása, amely vélhetőleg több száz tételt számlál majd, másodlagosan pedig a fiatalok – a helyi folklór gyűjtésére való ösztönzése és nevelése. Rengeteg folklóralkotás él még a mai idősebb generáció tudatában, viszont annak csak egy töredéke jut el a különböző hagyományőrző- és ápoló tevékenységek során a fiatalabbakhoz. Amennyiben azt akarjuk, hogy ez a kimeríthetetlen hagyaték továbbéljen, szükség van egy mesterséges bár, de nagyon hasznos írott vagy elektronikus adattárra, ahonnan bármikor előhalászhatjuk a dalokat.

Kik pályázhatnak

Korhatár nélkül bárki pályázhat, nagyon szívesen fogadjuk bárkitől a beküldött népdalokat, viszont mindannyiunk bíztatására szükség van, hogy a fiatalok ne maradjanak ki ebből a törekvésből. Amennyiben úgy érzi rengetek népdalt tud és be szeretné küldeni a közösbe, keressen családjában, rokonságában vagy szomszédjában egy hajlandó fiatalt akinek elénekli, lediktálja dalait. A fiatalok pedig, keressenek olyan idősebb személyeket a faluban, akik hajlandók elénekelni az általuk ismert népdalokat. Ezeket filmezéssel vagy hangrögzítéssel ajánlott megörökíteni.

Beküldési határidő

A népdalgyűjtő pályázat határideje 2016. augusztus 31.

Formai követelmények

  • A népdalok szövegeit elektronikusan gépelve kérjük, sorokba és szakaszokba tördelve, egyetlen Word vagy Open Office dokumentumba szerkesztve. A népdalokat sorszámozni kell.
  • A hang- illetve videofelvételeket a szöveges dokumentumban használt sorszámmal azonosítva kell elnevezni. Amennyiben egy hang vagy videofelvételen több népdal is szerepel, mindegyiknek a sorszámát tartalmaznia kell a fájlnévnek (pl. „1-25.mp4” vagy „1_2_3_4_5.mp4” vagy „1-6_8_9.avi”)
  • a hang és videófelvételek kiterjesztését nem szabjuk meg, lehet bármilyen (.mp3, .wma, .mp4, .avi, .vob, .mov, .stb.)
  • A gyűjtemény beküldésekor a gépelt szövegek, hang és videófelvételek mellé kérünk gyüjtőnaplót. A gyüjtőnaplónak tartalmaznia kell: a gyüjtő/pályázó adatait (név, ragadvanynév, kor, cím, telefonszám), a gyűjtés időpontját vagy időpontjait, a gyűjtés helyszínét vagy helyszíneit, adatközlő(k) nevét, csúfnevét, életkorát, címét valamint az egyes adatközlőktől gyűjtött népdalok sorszámait. Gyűjtőnapló mintát igényelni lehet a falukutja@gmail.com címen.

Beküldési feltételek

A teljes pályázati csomagot (1. gyüjtőnapló, 2. a népdalszövegek egy dokumentumban sorszámozva, 3. hang- és/vagy videófelvételek) CD, DVD vagy USB adathordozón kérjük benyújtani.

Elbírálási kritériumok

A pályázat értékelését szakmai zsűri végzi. Az elbírálási kritériumok közé tartozik majd a beküldött népdalok számának és minőségének aránya, autentikus jellege valamint a pályázat formai követelményeinek betartása.

A pálázat nyereménye

  1. díj – 600 lej
  2. díj – 400 lej
  3. díj – 200 lej

Az érdeklődők további információkat Nagy Ákostól kérhetnek a falukutja@gmail.com email címen vagy a 0746200268 telefonszámon.

Nincsenek hozzászólások

Leave your comment

Back to Top